Concurs pentru ocuparea catedrei vacante de educație fizică și sport -Șah 

Rezultate aici