Hotărârea nr.57 din 07.12.2020 aici 

Concurs pentru ocuparea catedrei vacante de educație fizică și sport -Șah 

Rezultate aici